Podaruj nam 1,5% podatku

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom za przekazanie 1,5% podatku na rzecz naszej organizacji. Przepraszamy, że nie możemy uczynić tego osobiście, ale Urzędy Skarbowe nie przekazały nam Państwa danych. Zapewniamy, iż pieniądze otrzymane od Państwa wykorzystamy właściwie zgodnie z zadaniami statutowymi.

numer KRS Stowarzyszenia : 0000184746
numer konta:
Bank Spółdzielczy w Starej Białej
41 9038 0004 5501 2452 2000 0010
Środki pozyskane z 1%

za 2021 r. ogółem 334 611,82 w tym: - 249 768,72 środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 84 843,10 dofinansowanie projektów realizowanych w 2021 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, szkolenia pracowników, zakup pomocy do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi)

za 2020 r. ogółem 292 842,42 w tym: - 218 970,00 środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 73 872,42 dofinansowanie projektów realizowanych w 2021 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, szkolenia pracowników, zakup pomocy do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi)

za 2019 r. ogółem 339 661,08 w tym: - 241 969,00 środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 97 692,08 dofinansowanie projektów realizowanych w 2020 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, szkolenia pracowników, zakup pomocy do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi)

za 2018 r. ogółem 339 479, 48 w tym: - 256 575,00 środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 82 904,48 dofinansowanie projektów realizowanych w 2019 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, szkolenia pracowników, zakup pomocy do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi)

za 2017 r. ogółem 312 217,33 w tym: - 228 001,00 środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 84 210,33 dofinansowanie projektów realizowanych w 2018 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, szkolenia pracowników, zakup pomocy do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi)

za 2016 r. ogółem 285 337,18 w tym: - 201 142,00 środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 84 195,18 dofinansowanie projektów realizowanych w 2017 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, wymiana wykładzin w salach Stowarzyszenia, remont sali do integracji sensorycznej, zakup pomocy i sprzętu do zajęć integracji sensorycznej terapeutycznych)

za 2015 r. ogółem 302877,42 w tym: - 187 914,00 przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 114 963,42 dofinansowanie projektów realizowanych w 2016 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, zakup pomocy do zajęć terapeutycznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla małych dzieci niepełnosprawnych), malowanie pomieszczeń ośrodka, modernizacja.

za 2014 r. ogółem 265716,39 w tym: - 173 926,00 środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego - 91 790,33 dofinansowanie projektów realizowanych w 2015r., dofinansowanie działalności WTZ,Stowarzyszenia (czynsze,utrzymanie biura, środki czystości, zakup pomocy do zajęć terapeutycznych)

za 2013 r. ogółem 271310,32 w tym: 180013,41 - środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, 91296,91 - dofinansowanie projektów realizowanych w 2014 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, zakup pomocy do zajęć terapeutycznych)

za 2012 r. ogółem 242697,35 w tym: 154617,00 - środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, 88080,35 - dofinansowanie projektów realizowanych w 2013 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, zakup pomocy do zajęć terapeutycznych)

za 2011 r. ogółem 191941,23 w tym: 102004,38 - środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, 89936,85 - dofinansowanie projektów realizowanych w 2012 r., dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura środki, czystości),

za 2010 r. ogółem 191941,23 w tym: 134798,58 - środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, 57142,65 – dofinansowanie projektów realizowanych w 2011 r. dofinansowanie działalności WTZ, Stowarzyszenia (czynsze, utrzymanie biura, środki czystości, zakup pomocy do zajęć terapeutycznych)

za 2009 r. ogółem 141264,29 w tym: 91189,05 – środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, 50075,24 – na remont lokali przeznaczonych na działalność stowarzyszenia, dofinansowanie projektu „Trener Pracy” „Praktyki zawodowe” i innych realizowanych w 2010 r., dofinansowanie zajęć terapeutycznych w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej”, utrzymanie biura;

za 2008 r. – ogółem 157000,00 w tym: 100000,00 - środki przekazane rodzicom dzieci niepełnosprawnych wg nazwisk zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego, 57000,00 - na remont lokali przeznaczonych na działalność stowarzyszenia;

za 2007 r. – ogółem 50000,00 w tym: 32000,00 – środki przeznaczone na indywidualną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, 18000,00 – na terapię małych dzieci prowadzoną w Ośrodku Pomocy Rewalidacyjnej, rehabilitację społeczną młodzieży niepełnosprawnej w WTZ;