Aktualności

8 grudnia 2017
„Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)
  Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dofinansowanie: 856 480,00 Całkowita wartość: 988 986,00 Krótki opis zadania: Niniejszy projekt obejmuje […]
30 czerwca 2017
PROJEKT PN. „BĘDĘ BARDZIEJ SAMODZIELNY” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Drugi rok realizacji projektu: Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są […]
30 czerwca 2017
PROJEKT PN. „MOJA SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od dnia 1 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie realizuje projekt pn. „Moja szansa na samodzielność” współfinansowany głównie przez PFRON. Stowarzyszenie podpisało w dniu 7 kwietnia 2017 r. […]
3 lutego 2015
ONI TEŻ POTRAFIĄ kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie
Realizacja w okresie od 16.07.2014r. do 31.10.2014r. Projekt miał na celu przeprowadzenie na terenie miasta Płocka i powiatu  płockiego kampanii informacyjnej promującej możliwości wytwórcze i pozytywny wizerunek […]
3 lutego 2015
WYRÓWNYWANIE SZANS praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych
Realizacja w okresie od 01.07.2014r. do 30.11.2014r. Projekt miał na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy  poprzez odbycie praktyk zawodowych w płockich firmach. Był adresowany […]
3 lutego 2015
PRACA praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako pierwszy krok do pracy
Realizacja w okresie od 18.08.2014r. do 31.10.2014r. Projekt był kontynuacją działań stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu aktywizacji zawodowej. Był adresowany do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej […]