Aktualności

2 stycznia 2024
30-lecie Stowarzyszenia
W grudniu 2023r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem” obchodziło 30-lecie swojego istnienia. Wśród zaproszonych gości oprócz pracowników Warsztatu Terapii, Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej i podopiecznych […]
8 lutego 2023
Dofinansowanie projektu „Twoja pomoc mój sukces – terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin” – drugi rok realizacji
Współfinansowany przez Gminę Miasto Płock w kwocie 20.000,00zł. Realizowany w terminie od dnia 08.02.2023 r. do 31.12.2023 r.
27 grudnia 2022
Dofinansowanie projektu „Twoja pomoc mój sukces – terapia dzieci niepełnosprawnych” od firmy KTI Poland
Naszą organizację spotkała bardzo miła niespodzianka. Firma KTI Poland z siedzibą w Płocku obdarowała nas zaufaniem ze strony pracowników i przekazała nam 4000,00. Zgodnie z umową […]
4 maja 2022
Dofinansowanie projektu „Mogę więcej – usprawnianie ruchowe małych dzieci niepełnosprawnych”
Współfinansowany przez Gminę Miasto Płock w kwocie 10.000,00zł. Realizowany w terminie od dnia 04.05.2022 r. do 31.07.2022 r.
1 kwietnia 2022
„TWOJA POMOC – MÓJ SUKECES- terapia dzieci niepełnosprawnych” (projekt 3 letni)
Pierwszy rok realizacji projektu 01.04.2022-31.03.2023 Całkowite koszty projektu wynosiły: 447 258,14 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 14/100). PFRON dofinansował realizację projektu w […]
1 lutego 2022
Dofinansowanie projektu „Twoja pomoc mój sukces – terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin” – pierwszy rok realizacji
Współfinansowany przez Gminę Miasto Płock w kwocie 30.000,00zł. Realizowany w terminie od dnia 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.
1 listopada 2021
AKADEMIA LEGISLACJI I MONITORINGU PRAWA
• Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji • Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój […]
8 grudnia 2017
„Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)
  Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dofinansowanie: 856 480,00 Całkowita wartość: 988 986,00 Krótki opis zadania: Niniejszy projekt obejmuje […]
30 czerwca 2017
PROJEKT PN. „BĘDĘ BARDZIEJ SAMODZIELNY” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Drugi rok realizacji projektu: Niniejszy projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć usprawniających indywidualnych z 44 dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od 0 do 7-9 roku życia. Dzieci te są […]