Uncategorized

27 grudnia 2022
Dofinansowanie projektu „Twoja pomoc mój sukces – terapia dzieci niepełnosprawnych” od firmy KTI Poland
Naszą organizację spotkała bardzo miła niespodzianka. Firma KTI Poland z siedzibą w Płocku obdarowała nas zaufaniem ze strony pracowników i przekazała nam 4000,00. Zgodnie z umową […]
1 listopada 2021
AKADEMIA LEGISLACJI I MONITORINGU PRAWA
• Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji • Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój […]