Obrazek

1 listopada 2021
AKADEMIA LEGISLACJI I MONITORINGU PRAWA
• Oś Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji • Działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój […]