Przydatne informacje o Stowarzyszeniu

 

Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin.

Stowarzyszenie „Jestem” powstało 28. XII. 93r. Działa na terenie miasta Płocka i powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego. Swoją ofertę kieruje do osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w każdym wieku.Podopieczni Stowarzyszenia - Osoby niepełnosprawne, na które poprzez naszą organizację oddają Państwo 1% swojego podatkuStatut stowarzyszenia pomocy osobom z niepołnosprawnością umysłową „Jestem” z dnia 11.04.2014r.Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania merytoryczne z działalności Stowarzyszenia