Na jakiej podstawie działamy?

Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej powstał w roku 1998 i był odpowiedzią Stowarzyszenia na potrzeby rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Od tego czasu systematycznie się rozwija i poszerza swoją ofertę. Opiera się na głównych założeniach wczesnej interwencji/ wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jakie są cele ośrodka i dla kogo go stworzyliśmy?

Głównym celem ośrodka jest "wczesna interwencja" czyli wczesne oddziaływanie psychopedagogiczne i rehabilitacyjne na rozwój dziecka. Wczesna interwencja prowadzona systematycznie pozwala uzyskać maksymalnie harmonijny rozwój i sprawne funkcjonowanie dzieci. Nie dopuszcza także do pogłębiania się deficytów i dysfunkcji. Prowadzi do zwiększenia samodzielności dzieci niepełnosprawnych. W ośrodku przyjmowane są dzieci od urodzenia do 7 roku życia, z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Mogą to być dzieci z:

  • mózgowym porażeniem dziecięcym;
  • zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi;
  • po uszkodzeniach okołoporodowych;
  • uszkodzeniami OUN;
  • zaburzeniami narządów zmysłów (wzroku, słuchu, zaburzenia sprzężone);
  • zaburzeniami rozwojowymi (autystyczne i inne);
  • opóźnionym rozwojem psychoruchowym (w tym opóźnienia mowy);

Gdzie, kiedy i jakie zajęcia prowadzimy?

Wszystkie spotkania są prowadzone w placówce Stowarzyszenia „Jestem” przy ul. 3-go Maja 16. Stowarzyszenie dysponuje salami wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i pomoce psychoedukacyjne, począwszy od układanek, zabawek manipulacyjnych poprzez materiały edukacyjne do sprzętu Sali Doświadczania Świata, umożliwiającego poznawanie otoczenia wszystkimi zmysłami.

Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem (45 – 60 minut). Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Istnieje również możliwość umówienia zajęć w sobotę.

Z ośrodkiem współpracują na stałe następujący specjaliści: pedagodzy specjalni, psycholodzy, surdologopeda, neurologopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy. Terapeuci są odpowiednio przygotowani do pracy z dziećmi. Dysponują dużą wiedzą psychologiczną, pedagogiczną, medyczną, logopedyczną.

Terapia każdego dziecka opiera się na Indywidualnym Planie Działania, dostosowanym do możliwości ograniczeń każdego dziecka.