Projekty zrealizowane przez nas


Dofinansowanie z PFRON
 • „Twoja pomoc mój sukces - terapia dzieci niepełnosprawnych" - 2022-2025
 • „Będę bardziej samodzielny - terapia dzieci niepełnosprawnych" - 2019-2022
 • „Moja szansa na samodzielność - terapia dzieci niepełnosprawnych” - 2017-2019
 • „Daj mi szansę – terapia dzieci niepełnosprawnych” - 2015-2017
 • „Chcę być jak inni – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych” - 2012-2015
 • „Chcę być jak inni – wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych” - 2012-2014 wniosek ten jest częściowo dofinansowany na okres 3 lat z FUNDACJI „AUCHAN”.
Projekty dofinansowanie z Gminy Miasto Płock
 • „Twoja pomoc mój sukces - terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin" - 2022-2023
 • „Mogę więcej - usprawnianie ruchowe małych dzieci niepełnosprawnych" - 2022
 • „Będę bardziej samodzielny - terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin" - 2020-2021
 • „Moja szansa na samodzielność – terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin” – 2017 – 2019
 • „Promocja pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych i ich możliwości wytwórczych po hasłem „ONI potrafią” – album prac 2016r.
 • „Daj mi szansę – terapia dzieci niepełnosprawnych i wsparcie ich rodzin” – 2016
 • „Daj mi szansę – wsparcie dzieci niepełnosprawnych poprzez terapię i ich rodzin” – 2015
 • „Żyć zdrowiej – poradnictwo i zajęcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych” - 2014
 • „Praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Płocka” - 2013
 • „Być jak inni” - wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych poprzez wczesne wspieranie ich rozwoju –2012 – 2014
Dofinansowanie z Gminy Stara Biała
 • Dofinansowanie zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi niepełnosprawnymi zamieszkujących na terenie gminy od 2009r.
Dofinansowanie z Fundacji Orlen „Dar Serca”
 • Zakup toru świetlno dźwiękowego i komputera do prowadzenia zajęć logopedycznych i pedagogicznych.
Projekty wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (Marszałek):
 • „Krok dalej–warsztaty i szkolenia aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne”–2015 r.
 • „Praca – praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako pierwszy krok do pracy” – 2014r.
 • „ONI też potrafią – kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie” – 2014r.
 • „Praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych jako pierwszy krok do pracy” - 2013r.
Projekty wspierane finansowo przez Wojewodę Mazowieckiego:
 • „Szansa na samodzielność – praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych” - 2015 r.
 • „Wyrównywanie szans – praktyki zawodowe dla osób niepełnosprawnych” – 2014r.
 • „Być w pracy – integracja społeczna osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” – 2013r.
Dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków PFRON
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego kabina SI – zestaw rozszerzony do zajęć z integracji sensorycznej – 2017 r.
 • Zakup komputerów z oprogramowaniem logopedycznym dla potrzeb zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi – 2015 r. , 2016 r.
Dofinansowanie z Fundacji „ENERGA”
 • Zakup sprzętu do integracji sensorycznej - 2017 r.
 • Sfinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 3 dzieci 2016 r.
 • Sfinansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych – 2 dzieci 2015 r.
 • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi – 2015 r.
 • Sfinansowanie wsparcia udzielanego przez psychologa rodzicom małych dzieci niepełnosprawnych – 2013r.
 • Zakup sprzętu komputerowego do zajęć pedagogicznych i logopedycznych z dziećmi niepełnosprawnymi – 2013 r.