„Będę bardziej samodzielny – terapia dzieci niepełnosprawnych”. (projekt 3 letni)