PROJEKT PN. „MOJA SZANSA NA SAMODZIELNOŚĆ” współfinansowany przez PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH